Duszpasterze

Proboszcz:

ks. kan. Tomasz Baliński

email: tbalinski@zuisztum.pl

tel. +48 692 453 007

 

Wikariusz:

ks. Paweł Smaglijenko

email: pawelsmaglijenko@gmail.com

tel. +48 795 446 992