Kwi.
2019
20

Życzenia Wielkanocne

Drodzy Parafianie

Życzymy Wam by  prawda o każdym człowieku była patrzeniem na siebie wzajemnie tak jak patrzy nas nas sam Bóg - z miłością. Tak jak Jezus spojrzał na Piotra wychodząc na dziedziniec. By każdy z nas odkrywał znaczenie słowa Pragnę ... wypowiedziane przez Jezusa z krzyża tak bardzo osobiście do każdego z nas i dla każdego rozumiane swoiście, ars morendi - sztuki rezygnacji z tego co nie przynosi życia na rzecz jego pełni zwłaszcza w wymiarze wiecznotrwałym, a nade wszystko by to prowadziło do radości Zmartwychwstania - nie tylko nowości życia, ale do nowego (lepszego jakościowo) życia. Radości, że Bóg jest Bogiem Żywym, Żyjącym, Obecnym zawsze pośród nas i nadziei, którą Zmartwychwstanie Jezusa daje nam wierzącym.

CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁ. ALLELUJA!

ks. Tomasz Baliński - Proboszcz
ks. Paweł Smaglijenko - Wikariusz