Grud.
2018
24

Życzenia Bożonoarodzeniowe

 
Wraz ze  Świętami Narodzenia Pańskiego składamy
Wszystkim Parafianom 
najserdeczniejsze życzenia pokoju, Bożej Radości i Miłości
w tym szczególnym czasie.
Życzymy błogosławieństwa od  Dzieciątka Jezus w Nowym Roku.
Niech w każdym dniu dane nam będzie odnaleźć Boga, a wraz z Nim szczęście
w wymiarze wiecznym.
 
ks. Tomasz Baliński - Proboszcz
ks. Paweł Smaglijenko - Wikariusz